Giới thiệu xe Hi-Lander 2007

 

Thuộc về Bob và Paul Milhous ở Boca Raton (Florida, Mỹ), số phận của những tác phẩm tuyệt đẹp này sắp bị định đoạt dưới tiếng búa của phiên đấu giá nổi tiếng RM Auctions.

Anh em nhà Milhous chia sẻ với nhau niềm đam mê về cơ khí, từ ôtô cho đến đàn dương cầm, đồng hồ và thậm chí trò chơi ngựa gỗ vòng tròn, rồi sưu tập chúng. Bộ sưu tập vốn được coi là tài sản riêng, không mở cửa cho công chúng vào xem, sẽ bị mang ra bán đấu giá vào ngày 24 và 25/2.

Phần được chú ý nhiều nhất chính là khoảng 30 mẫu xe cổ, trong đó có chiếc được sản xuất từ năm 1912.

st54 Giới thiệu xe Hi Lander 2007

Xe cổ được bày cùng những hiện vật khác trong bộ sưu tập của anh em nhà Milhous.

st55 Giới thiệu xe Hi Lander 2007

st56 Giới thiệu xe Hi Lander 2007

Rolls-royce Silver Ghost Tourer 1914.

st57 Giới thiệu xe Hi Lander 2007

Rolls-royce Silver Ghost 7 chỗ đời 1911.

st58 Giới thiệu xe Hi Lander 2007

Oldsmobile Limited 5 chỗ đời 1912.

st59 Giới thiệu xe Hi Lander 2007

Duesenberg Model J – xe sedan mui trần đời 1930.
Xe cổ tuyệt đẹp

st60 Giới thiệu xe Hi Lander 2007

Chrysler Custom Imperial Pheaton 5 chỗ đời 1933.

st61 Giới thiệu xe Hi Lander 2007

Packard Eight Convertible Victoria 1934.

st66 Giới thiệu xe Hi Lander 2007

March Cosworth 84C Indianapolis 1984.

st62 Giới thiệu xe Hi Lander 2007

Cadillac Sixteen Custom Pheaton 1937.

st63 Giới thiệu xe Hi Lander 2007

Mercury Custom Coupe 1951.

st64 Giới thiệu xe Hi Lander 2007

Lagonda V12 Rapide Sports Roadster 1939.

st65 Giới thiệu xe Hi Lander 2007

Rounds Rocket 1949.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>