Rolls-royce

Giới thiệu xe Rolls Royce Phantom Sendan 2010

  Hộp số truyền động Hộp số   :  ZF 6HP32 Hãng sản xuất  :   ROLLS-ROYCE Phantom Động cơ Loại động cơ   :  6.8 lít Kiểu động cơ   :  12

Giới thiệu xe Rolls Royce Phantom Coupe 2010

  Hộp số truyền động Hộp số   :  ZF 6HP32 Hãng sản xuất  :   ROLLS-ROYCE Phantom Động cơ Loại động cơ    : 6.8 lít Kiểu động cơ  :   V /

Giới thiệu xe Rolls-Royce Ghost International Standard 2011

  Hộp số truyền động Hộp số  :   8 số tự động Hãng sản xuất  :   ROLLS-ROYCE Ghost Động cơ Loại động cơ    : 6.6 lít Kiểu động cơ   : 

Giới thiệu xe Rolls Royce Phantom Drophead Coupe

  Hộp số truyền động Hộp số   :  ZF 6HP32 Hãng sản xuất    : ROLLS-ROYCE Phantom Động cơ Loại động cơ:    6.8 lít Kiểu động cơ   :  V12

Giới thiệu xe Roll Royce Ghost 2010

  Hộp số truyền động Hộp số  :   ZF 8HP90 Hãng sản xuất :    ROLLS-ROYCE Ghost Động cơ Loại động cơ:     6.6 lít Kiểu động cơ   :  6.6 lít,

Giới thiệu xe Rolls Royce Ghost International Extended Wheelbase 2012

  Hộp số truyền động Hộp số   :  ZF 8HP90 Hãng sản xuất   :  ROLLS-ROYCE Ghost Động cơ Loại động cơ   :  6.6 lít Kiểu động cơ   : 

Giới thiệu xe Rolls-Royce Ghost US Standard 2011

  Hộp số truyền động Hộp số   :  ZF 8HP90 Hãng sản xuất  :   ROLLS-ROYCE Ghost Động cơ Loại động cơ   :  6.6 lít Kiểu động cơ  :   V /

Giới thiệu xe Rolls Royce Ghost US Extended Wheelbase 2012

  Hộp số truyền động Hộp số  :   ZF 8HP90 Hãng sản xuất  :   ROLLS-ROYCE Ghost Động cơ Loại động cơ   :  6.6 lít Kiểu động cơ   :  V /

Giới thiệu xe Rolls Royce Phantom 2007

  Hộp số truyền động Hộp số   :  ZF 6HP32 Hãng sản xuất   :  ROLLS-ROYCE Động cơ Loại động cơ  :   6.8 lít Kiểu động cơ  :   12 Xi Lanh,